Rezerwacja 83 343 28 97

Newsy

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA WIDZÓW W KINIE MERKURY

Drodzy Widzowie,
w trosce o Wasze bezpieczeństwo prosimy o przestrzeganie następujących zasad, które obowiązują w Kinie Merkury:

 

1. Do kina na seans przyjdź zdrowy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Zasłaniaj usta i nos.

3. Po wejściu do kina zdezynfekuj dłonie.

4. Zachowaj 1,5-metrowy odstęp od innych osób.

5. Na terenie kina obowiązuje zakaz konsumpcji.

6. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów udostępniamy 50% liczby miejsc na sali kinowej. Może być zajęte co drugie miejsce na sali w rzędach naprzemiennie.
Obowiązek ten nie dotyczy:
    - widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
    - osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
    - widza, który jest opiekunem osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

7. Zapewniamy dostępność środków do dezynfekcji rąk. Dozowniki na płyn znajdują się w toaletach, przy wejściach na teren kina oraz przy wyjściach.

8. W toaletach udostępnione są ręczniki papierowe (zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, suszarki do rąk są wyłączone).

9. Na terenie kina rozmieszczone są dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.

10. Sprzątanie i dezynfekowanie toalet odbywa się z częstotliwością min. raz na godzinę.

11. Zarówno w strefie sprzedaży biletów jak i w strefie gastronomicznej  zwiększona jest częstotliwość odkażania infrastruktury, a także urządzeń systemów płatności (minimum raz na godzinę).

12. Stanowiska sprzedaży w barze izolowane są przegrodami ze szkła bezpiecznego, zapewniając bezpieczeństwo zarówno Widzom, jak i Pracownikom kina.