Rezerwacja 22 828 93 03

Newsy

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA WIDZÓW W KINIE ATLANTIC

Drodzy Widzowie,
w trosce o Wasze bezpieczeństwo prosimy o przestrzeganie następujących zasad, które obowiązują w Kinie Atlantic:

 

1. Do kina na seans przyjdź zdrowy, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Zasłaniaj usta i nos.

3. Po wejściu do kina zdezynfekuj dłonie.

4. Zachowaj 1,5-metrowy odstęp od innych osób.

5. Na terenie kina obowiązuje zakaz konsumpcji.

6. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów udostępniamy 50% liczby miejsc na sali kinowej. Może być zajęte co drugie miejsce na sali w rzędach naprzemiennie.

Obowiązek ten nie dotyczy:
    - widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
    - osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
    - widza, który jest opiekunem osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

7. Zapewniamy dostępność środków do dezynfekcji rąk. Dozowniki na płyn dezynfekujący znajdują się w toaletach, przy wejściu w holu kasowym oraz w holu górnym.

8. Na terenie kina rozmieszczone są dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.

9. Sprzątanie i dezynfekowanie toalet odbywa się z częstotliwością min. raz na godzinę.

10. Zarówno w strefie sprzedaży biletów, jak i w strefie gastronomicznej  zwiększona jest częstotliwość odkażania infrastruktury, a także urządzeń systemów płatności (minimum raz na godzinę).

11. Stanowiska kasowe izolowane są przegrodami ze szkła bezpiecznego, zapewniając bezpieczeństwo zarówno widzom, jak i pracownikom kina.