Rezerwacja 22 828 93 03

Eurazja FF: Po zimie

After the winter

dramat 101 minut
Eurazja FF: Po zimie
Eurazja FF: Po zimie
Eurazja FF: Po zimie
o

Eurazja FF: Po zimie

Reżyseria
Ivan Bakrač
Gatunek:
dramat
Kraj produkcji:
Czarnogóra, Serbia, Chorwacja
Rok produkcji:
2021
Czas trwania:
101 minut
c

Opis filmu

Nagrody i wyróżnienia:
2021 MFF w Karlove Vary: Nominacja - Najlepszy film

Film wyświetlany w oryginalnej wersji językowej z polskimi i angielskimi napisami.

Piątka przyjaciół z czarnogórskiego Nikšić wciąż żyje małymi-wielkimi marzeniami. Pielęgnują swoje przyjaźnie, miłostki, młodzieńcze fascynacje, ale już wyłącznie siłą rozpędu i na dogasających obrotach. Los rzucił ich w przeróżne rewiry krajów byłej Jugosławii, w których nadal mocno rozbrzmiewają echa niedawnych wojen, rodzinnych dramatów i niepowetowanych strat. Jednak to nie przeszłość, lecz „tu i teraz” i seria decydujących o dalszym życiu wydarzeń nadpisze ich eskapizm w coś na wzór roboczego szkicu odpowiedzialności za siebie i innych. Kiedy jednak tytułowa zima dobiegnie końca, każdy z nich będzie musiał rozpocząć budowę swojego świata – niejako na nowo i na poważnie. W swoim pełnometrażowym debiucie Ivan Bakrač podejmuje niezwykle udaną próbę uchwycenia ostatnich momentów młodości współczesnych dwudziestoparolatków, znajdujących się w swoistej strefie pośredniej między powidokami naiwnej beztroski a wielką niewiadomą dnia jutrzejszego. W chwili, w której przyjdzie im się określić – jakkolwiek wstępnie i na wyrost – i postawić pierwszy, niepewny krok w stronę dorosłości. Dopracowany w temacie scenariusza, dialogów i budowania postaci film Bakrača to rozpięta między odpowiedzialnością a sielanką, moralitetem a komedią autorefleksja, która nie udziela jakichkolwiek odpowiedzi, co dalej, ale stanowi wnikliwie poruszający opis momentu granicznego, kiedy ucieczka od dawnego „ja” jest równie nieunikniona, jak daremny jest trud powrotów do domów, które się opuszcza. Bartosz Szarek

Autor opisu: Bartosz Szarek

* * *

Ivan Bakrač – absolwent Wydziału Sztuki Stosowanej i Projektowania Akademii Sztuk w Belgradzie z tytułem magistra reżyserii. Poza filmem próbuje swoich sił w architekturze, malarstwie i fotografii. Jego twórczość krótko- i średniometrażową doceniono nagrodami i nominacjami na ponad 60 międzynarodowych festiwalach filmowych, m.in. w Londynie (BFI), Zurychu (ZFF), Turynie (TFF), Belo Horizonte, Zlínie czy Küstendorf. Uczestnik programów Berlinle Talents i Talents Sarajevo.
Awards and nominations:

2021 Karlovy Vary International Film Festival: nominated for Best Feature Film

Five friends from the Montenegrin town of Nikšić are still living small-big dreams. They nurture their friendships, love affairs and youthful fascinations, but now only with the power of momentum and at the dying speed. Fate has thrown them into the various regions of the former Yugoslavia, where the echoes of recent wars, family dramas and irreparable losses still resound strongly. However, it is not the past, but the "here and now" and a series of life-defining events that will overwrite their escapism into something resembling a working draft of responsibility for themselves and others. However, when the eponymous winter comes to an end, each of them will have to start building their world - somehow anew and seriously. In his full-length debut, Ivan Bakrač makes a extremely successful attempt to capture the last moments of youth of today’s twenty-somethings, who are in a kind of intermediate zone between the afterimages of naive carefreeness and the great unknown of tomorrow. At the moment when they will come to define themselves - however tentatively and exaggeratedly - and take the first, uncertain step towards adulthood. Fine-tuned in terms of the script, dialogues and character building, Bakrač's film is a self-reflection stretched between responsibility and idyll, morality and comedy, which does not provide any answers as to what comes next, but is a penetratingly moving description of the liminal moment, when escape from the former self is as inevitable as the effort of returning to homes that are left behind is futile. Bartosz Szarek
Author: Bartosz Szarek

Ivan Bakrač – graduated from the Faculty of Applied Art and Design of the University of Arts in Belgrade with a master's degree in directing. Apart from film, he tries his hand at architecture, painting and photography. His short and medium-length works have been recognized with awards and nominations at more than 60 international film festivals, including London (BFI), Zurich (ZFF), Turin (TFF), Belo Horizonte, Zlín and Küstendorf. Participant of the Berlinale Talents and Talents Sarajevo programs.

a

Seanse

Kliknij w godzinę aby zarezerwować/kupić bilety


y

Polecamy również

Banel i Adama - napisy

W niewielkiej wiosce na północy Senegalu mieszkają zakochani w sobie Banel i Adama. Banel za wszelką cenę stara się wyprowadzić z ukochanym do własnego domu, rozpocząć nowe, wspólne życie...
dramat

Garfield - dubbing

Garfield jest najbardziej znanym kotem na świecie. Jest leniuchem, który uwielbia lasagne i nie cierpi poniedziałków.  Po nieoczekiwanym spotkaniu ze swoim dawno zaginionym ojcem -...
animowany/familijny/komedia

Hit Man - napisy

Na co dzień skryty i nieśmiały profesor filozofii Gary Johnson (Glen Powell), pokazuje drugie oblicze, dorabiając jako „fałszywy zabójca” na usługach Departamentu Policji z Nowego...
akcja/komedia

Monster - napisy

Kiedy Minato zaczyna dziwnie się zachowywać, jego matka od razu przeczuwa, że coś jest nie tak. Dowiedziawszy się, że jest to wina nauczyciela, matka wpada do szkoły i żąda wyjaśnień....
dramat